Header_se_1200.png
Header_se_1200.png
Du har 0 artiklar i varukorgen

Wellnessproducts > Hus, hem och trädgård > Kontor

Ryggsmärtsterapisystem Medisana TDB

Certifierad medicinteknisk produkt med TENS Teknik

Från 1 styck: Pris 1095 SEK
Från 2 styck: Pris 1085 SEK
Från 3 styck: Pris 1075 SEK
Från 4 styck: Pris 1065 SEK
Pris per styck
Enhetsporto: 50 SEK
Lagervara.

Artikelnummer:

86352

Garanti

3 år

Tillverkare / Brand

Medisana AG, Tyskland (Andra artiklar från:)
 • Ryggsmärtsterapisystem Medisana TDB
 • Med TENS förstås elektrisk nervstimulans genom huden.
<br>
 • Ryggsmärtsterapisystem Medisana TDB
  Med TENS förstås elektrisk nervstimulans genom huden.
 • Produktbeskrivning
  • Din Medisana ryggterapiapparat är en TENS/EMS-apparat.
   TENS = Transkutan Elektrisk NervStimulering
   EMS = Elektrisk MuskelStimulering

   Genom TENS/EMS erbjuder plåstret en lågfrekvent terapi. Med denna
   metod leds svaga elektriska impulser med elektroderna genom huden.
   Detta gör att muskulatur, nervtrådar och aukupunkturbanor påverkas till
   att använda egna, smärtlindrande mekanismer.

   Stimuleringsström används framför allt till smärtbekämpning.
   Med TENS förstås elektrisk nervstimulans genom huden.

   Smärta är en naturlig och viktig varningssignal hos kroppen som visar att
   ”något inte stämmer”. Om orsaken till smärtan visserligen diagnostiseras
   men inte, eller endast delvis, kan avhjälpas uppstår i vissa fall smärta som
   håller i sig länge (=kronisk smärta). Denna har nu ingen uppgift i sin ursprungliga funktion som varningssignal och kan påverka den drabbade personens
   liv negativt i stor utsträckning, eventuellt förorsaka följdåkommor som spänningar, depressioner eller minskad livsglädje.

   Kronisk smärta kan behandlas med olika metoder: exempelvis med medicin
   eller operation men också med alternativa metoder utan biverkningar så
   som akupunktur eller TENS.

   Vid TENS-behandling kan å ena sidan smärtsignalerna blockeras om stimuleringsledningen via huden till smärtande ställen avbryts med hjälp av elektriska impulser. Signalen ”smärta” leds inte vidare till hjärnan och uppfattas därför heller inte som sådan.

   Å andra sidan aktiveras kroppens egna kontrollmekanismer genom speciella
   TENS-funktioner. Mjuka elektriska strömningar gör att kroppen frisläpper så
   kallade 'endorfiner' vilka fungerar som smärtlindring. Smärtan hämmas,
   lindras eller åtgärdas på detta sätt av kroppen själv på ett naturligt sätt.
   Denna elektriska stimulering kan inte avhjälpa orsaken eller bota sjukdomen
   men förändra smärtupplevelsen. Smärtlösa eller smärtbefriade tillstånd kan
   ge den kroniskt drabbade nya, positiva upplevelser ur vilka han kan hämta
   kraft och energi.
 • Användning
  • Handla säkert hos oss.
   Kan jag skadas av strömstyrkan?
   Nej, strömstyrkans i de elektriska impulserna är så svaga att det även under
   längre tids användning förblir ofarligt. Däremot skall intensiteten regleras i
   förhållande till känsligheten.
   Börja därför med den lägsta intensitetsgraden vid varje start och öka sedan
   långsamt till din personliga nivå. Användningen får aldrig bli oangenäm.
   Jag har ingen erfarenhet av terapi med stimuleringsström.

   Hur kan jag använda apparaten utan problem?
   MEDISANA ryggterapiapparat är extra utvecklad på sådant sätt att den
   enkelt kan användas av alla. Även utan fackkännedom om ämnet ”terapi
   med stimuleringsström” kan du med hjälp av de förinställda programmen
   behandla dig själv på ett säkert och okomplicerat sätt.

   Hur ofta kan jag använda elektroderna?
   Med hänsyn tagen till hudens beskaffenhet och med beaktande av anvisningar
   rörande användning kan elektroderna användas tills de förlorar sin vidhäftningsförmåga.

   Kan jag även använda andra elektroder?
   Nej, du ska endast använda dig av original MEDISANA elektroder.
 • Levaransinnehåll
  • Levaransinnehåll
   •1 TENS-apparat med bältesklämma
   •1 bälte
   •4 elektrodplattor
   •2 anlsutningssladdar
   •1 blockbatteri 9 V, typ 6LR61
   •1 bruksanvisning
 • Teknisk information
  • Namn och modell : MEDISANA ryggterapiapparat
   Mått (L x B x H) : ca. 96 x 65 x 35 mm (TENS-apparat)
   Vikt : ca. 150 g (inkl. batteri)
   Kanaler : 2
   Utgångspulsintensitet : 80 mA
   Frekvens : 15 - 120 Hz
   Imulsbredd : 150 - 260 ?s
   Program : 8
   Spänningsförsörjning : 1 x blockbatteri 9 V, typ 6LR61
   Driftsförutsättningar : 0 °C till +40 °C vid 20 till 90 % relativ luftfuktighet
   Förvaringsförutsättningar : -10 °C till +60 °C vid 20 till 93 % relativ luftfuktighet
   Artikelnummer : 86352
   EAN nummer : 4015588863523
   •MiGeL nummer: 09.02.01.00.1 L

  • Vikt: 150 g
  • Storlek: 10 x 7 x 4 cm
  • Alternative names: M86352
 • Andra intressanta produkter